Årshjul

Naturen og årstiderne bestemmer hvordan året afvikles på ÆBIBO. De travleste årstider er sommeren og efteråret, hvor der både er høst og salg af afgrøderne, men hele året byder på opgaver der skal løses, så selv om vi ikke længere har en fast arbejdsuge og nøje afmålte feriedage er der altid noget at rive i.

Januar – der høstes pil, beskæres æbletræer, ivokses birammer.

Februar – der ryddes op i æbleplantage og i bimateriellet, køkkenhaven får gødning og kompost.

Marts – bierne får lidt startfoder hvis de trænger, der fræses i æblerækkerne ved tørt vejr, hegn repareres og køkkenhaven planlægges.

April – bierne tilses regelmæssigt og de første familier udvides, der podes nye æbletræer, og årets første markeder finder sted.

Maj – nu går det stærkt med bierne. De skal udvides og passes med droneyngelfratagning og ugentlig kontrol. Køkkenhaven – og ukrudtet eksploderer. Æbletræerne står i fuld blomst. Der skal slås græs – og fræses.

Juni – slynge honning første og måske anden gang, fjerne viklere og andet skab fra æbletræerne, måske vande, luge og fræse, slå græs og klippe. Sommermarkeder.

Juli – passe bier og æbler, vande?, flette pil, lave specialprodukter, høste sidste gang honning.

August – indvintre bier, foretage myresyrebehandling og fodring. Få omsmeltet gamle bitavler. Plukke de første æbler og pærer. Markeder. Pakke og køre til de faste kunder. Lave aftaler for høsten.

September – Plukke, sælge og sortere æbler. Markeder. Ugentlig tur til København med fuld last.

Oktober – Plukke de sidste sorter. Sælge, sortere og rydde op. Få lavet most. De sidste almindelige markeder.

November – der sælges og køres måske endnu, men på lavere blus. Forberede vinteren. Flette pil.

December – oxalsyredrypning af bierne, julemarkeder, klipning af podekviste.