Hvad sker der?

Månedsnyt Maj Juni 2022

Det er blevet sommer. Der er varme i luften og blomster overalt. Først i blommer, kirsebær og pærer – og så æbler og mælkebøtter. Balsam for øjne og sjæl. Der er kun en ting der mangler – og det er den liflige summen af bier på jagt efter pollen og nektar.

Og det er der en grund til. Efter i mange år at være gået fri, når andre har klaget over bidød, er turen nu kommet til os. Vi har mistet 80 %, og vores makker Michael 100 %, i alt 19 pæne familier er gået til for os to. Desværre er det ikke klart hvad der er årsagen. Det er ikke mangel på foder, da der i alle familier var masser af urørt foder. Det var heller ikke mangel på bier, da vi kunne skovle døde bier ud fra de ramte stader – og de var ikke døde af hverken bipest, deform vingevirus eller overtryk af varroamider. De mulige andre grunde er temperaturforskelle, orkanen i vinters, noget stads i foderet – eller måske – Gud forbyde det – nye giftstoffer fra landbruget. Vi håber det er en engangsforeteelse, at grunden bliver fundet og hvis der er en menneskeskabt årsag – at så denne bidødsforårsagende handling bliver forbudt. For vi kan selvfølgelig ikke leve med en natur uden bier. Som Einstein har sagt, hvis bierne dør, dør vi alle.

Heldigvis var der to sunde familier tilbage, og af dem har vi nu forstærket, nyproduceret og sammenbragt til i alt seks stader, samtidig med at Michael har købt fem nye familier, som er produktive og fredelige. Så vi klarer os igennem sæsonen med en lille, men acceptabel honninghøst hvis der ikke kommer nye problemer.

Der er ingen sommermarkeder i udsigt, så vi satser på æblerne. Indtil videre ser det godt ud. Der har ikke været frost i de kritiske første nætter i maj, og vi har fået beskåret og ryddet op i det afskårne. Der er sat feromonforvirrere og limplader op, og hele plantagen har fået øgro og kompost. Der er penslet med kalk i de kræftramte træer, og i morgen begynder vi at sætte de nye erstatningsplader op i den overdækkede plantage, hvor orkanen flåede seks plader i stumper. Vi mangler lidt vand, men det er ikke kritisk endnu, og vi får da nogle små byger ind imellem. Det er mange år siden vi har været så meget a jour med arbejdsopgaverne. Så vi håber og tror på en god frugtsæson, måske endda så god, at vi begynder at producere æblemost igen. Men det må de næste måneder vise.

Nyd sommeren mens den er her.